Diwylliant Corfforaethol

Diwylliant craidd

Casglwch baill o ansawdd uchel ar gyfer cynhaeaf perllan y byd.Defnyddio pŵer gwyddoniaeth a thechnoleg a doethineb dynol i ddarparu atebion peillio o ansawdd uchel ar gyfer perllannau.

Gweledigaeth

Gobeithiwn gyflawni cynhaeaf aruthrol o goed ffrwythau trwy ymdrechion di-baid a chydweithrediad diffuant ein cwmni paill.

Cenhadaeth

I ddod yn borthor paill, fel y gall yr holl ddynolryw fwynhau ffrwythau iach a blasus.

Gwerthoedd craidd

Didwylledd, arloesedd cadarn ac uniondeb.