Diluent Am Peillio

  • Powdwr Cnau Pîn Carreg Ar Gyfer Peillio

    Powdwr Cnau Pîn Carreg Ar Gyfer Peillio

    Swyddogaeth a tharddiad estynydd lliw
    Roedd y rhan fwyaf o'n cynyddwyr paill blaenorol yn defnyddio startsh corn i'w droi'n gyfartal â phaill.Yn ddiweddarach, ar ôl gwelliant a chymhariaeth arbrofol, canfuom, o'i gymharu â startsh, fod paill cnau pinwydd carreg yn fwy hylifedd, ac mae gan y powdr pinwydd carreg ddraeniad, fel y gellir integreiddio'r powdr pinwydd paill a charreg yn fwy cyfartal.Yn ddiweddarach, canfuom yn araf na ellid gwahaniaethu'n glir rhwng blodau wedi'u peillio a blodau nad ydynt wedi'u peillio.Felly, rydym wedi ceisio prosesu'r asiant cynyddiad cnau pinwydd carreg.Rydym yn gwneud yr asiant cynyddran yn binc ar gyfer lliwio