Paill Kiwi

  • Paill Gwrywaidd Kiwifruit Ar Gyfer Peilliad Ciwifruit

    Paill Gwrywaidd Kiwifruit Ar Gyfer Peilliad Ciwifruit

    Gweithred paill Actinidia: Mae ciwifruit blasus yn ddull peillio prin mewn ffrwythau.Oherwydd bod ciwifruit wedi'i rannu'n goed benywaidd a gwrywaidd, mae'n ddiegwyddor yn nhermau diwydiant.Fel y gwyddom i gyd, mae'n rhaid ei fod yn goed benywaidd a all ddwyn ffrwyth, ond os nad oes paill o goed gwrywaidd ar gyfer peillio, ni all coed benywaidd ddwyn ffrwyth.Felly, mewn coed ffrwythau, mae peillio ciwifruit yn arbennig o bwysig.Mae'r paill ciwifruit a gynhyrchir gan ein cwmni wedi'i beillio'n arbennig ar gyfer coed benywaidd.Gall ciwifruit fod yn fwy blasus trwy beillio artiffisial.Rydym wedi adeiladu chwe sylfaen paill Kiwi, lle mae'r holl goed gwrywaidd yn cael eu plannu, fel y gallwn warantu cyflenwad paill ar gyfer y berllan rhag ofn y bydd prinder paill.