Technoleg Peillio Drone Orchard

Yn gynnar yn y bore ar Ebrill 7, roedd UAV yn perfformio peillio hylif effeithlon mewn gardd gellyg persawrus yn Xinjiang, Tsieina.

Fel sylfaen gynhyrchu gellyg persawrus enwog yn Tsieina, ar hyn o bryd, mae 700000 mu o flodau gellyg persawrus o gynhyrchu Xinjiang ac Construction Corps, a leolir yn ne Mynydd Tianshan, yn blodeuo, gan fynd i mewn i gyfnod hollbwysig o beillio coed gellyg persawrus.Oherwydd bod yr amser peillio yn fyr a bod y dasg yn llafurus, er mwyn atafaelu'r cyfnod peillio gorau o lai na phythefnos, mae ffermwyr ffrwythau yn rasio yn erbyn amser i beillio gellyg persawrus yn artiffisial.Gyda'r gost lafur gynyddol, mae ein cwmni wedi hyrwyddo technoleg peillio UAV.Mae'r dechnoleg hon yn rhyddhau Pear Farmers o'r gwaith peillio trwm gydag amser tynn, yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu, yn sicrhau bod y peillio'n cael ei gwblhau'n amserol, ac yn cael mwy o gynhaeaf.

"Dyma gyfle damweiniol. Darganfyddais ei fod yn ffordd ddichonadwy o ddefnyddio dronau ar gyfer peillio. Y tro hwnnw, roeddwn yn arsylwi ar dyfiant coed ffrwythau yn y berllan, ac yn sydyn clywais fod dronau'n hedfan gerllaw i atal a rheoli clefydau Yn sydyn, roedd gen i syniad beiddgar, oherwydd nid oedd dail pan oedd y coed ffrwythau'n blodeuo, felly rwy'n meddwl bod y posibilrwydd o ddefnyddio dronau ar gyfer peillio yn uchel iawn.Trwy'r cydweithrediad rhyngof i ac ymchwilwyr ein cwmni Gyda gwelliant, rydym yn cynnal yr arbrawf o beillio coed ffrwythau gan UAV yn 2016. Mae canlyniadau'r profion yn foddhaol iawn.Cafwyd canlyniadau profion da trwy lawer o brofion mewn tair blynedd.Felly, yn 2019, fe wnaethom hysbysu'r cwsmeriaid a ddefnyddiodd paill ein cwmni am y llawdriniaeth dulliau a materion sydd angen sylw i'r gweithrediad peillio hwn Trwy weithrediad gofalus y cwsmer, cyflawnodd ei berllan yr un effaith â pheillio artiffisial.

Mae gennym set o ddata yma.Os yw'n beillio artiffisial, mae angen 30 o weithwyr medrus ar berllan 100 mu i weithio am 1-2 ddiwrnod.Os defnyddir y drone, dim ond tair awr fer y mae'n ei gymryd i gwblhau'r peillio o 100 mu, ac mae'r gweithwyr yn hawdd iawn.

Through the comparison of the above data, our company will tell more and more farmers about the use of aircraft pollination, so that more people can earn more income through technology. If you need any help, please contact: email 369535536@qq.com

newyddion1
newyddion2
newyddion3
newyddion4
newyddion5
newyddion6

Amser postio: Mehefin-01-2022