Bag Papur Ar gyfer Bagio Ffrwythau

  • Bagiau Papur Ffrwythau Ar gyfer Atal Pryfed a Gweddillion Plaladdwyr Mewn Perllannau

    Bagiau Papur Ffrwythau Ar gyfer Atal Pryfed a Gweddillion Plaladdwyr Mewn Perllannau

    Ar ôl cymhwyso technoleg bagio ffrwythau, a siarad yn gyffredinol, gall hyrwyddo cefndir lliw anthocyaninau yn y pericarp, er mwyn gwella lliw'r ffrwythau a gwneud y ffrwythau'n llachar ac yn hardd ar ôl bagio;Gall bagio ffrwythau atal haint clefydau a phlâu pryfed a lleihau niwed clefydau a phlâu pryfed;Gall bagio ffrwythau hefyd leihau gwynt a glaw, difrod mecanyddol a llai o ffrwythau pwdr, sy'n ffafriol i storio a chludo;Ar yr un pryd, mae llai o amlygiad i blaladdwyr, llai o weddillion a llai o lygredd wyneb ffrwythau.